Corona update en agenda
CORONA UPDATE

Bericht d.d. 2-2-2021

Doe Dag is verplaatst van april naar donderdag 10 juni 2021


1e Digimatch ronde week 13 + 14 | 2e Digimatch ronde week 20 + 21.
Beroepsbeoefenaren ontvangen van ons tijdens de Digimatch rondes per mail een overzichtje met namen van leerlingen die graag bij hen op bezoek komen, met daarbij hun korte motivatie. Aan de hand daarvan maken de beroepsbeoefenaren een keuze wie zij uitnodigen voor de Doe Dag op 10 juni. 

Bericht d.d. 22-12-2020
Na de toespraak van maandagavond 14 dec jl. en de ingrijpende maatregelen is het voor ons duidelijk geworden dat we nu echt een besluit moesten nemen en een fysiek Beroepenfeest er dit jaar helaas niet in zit. In plaats daarvan maken we deze editie gebruik van het alternatief Digimatch. Hoewel er niets gaat boven de persoonlijke ontmoetingen op het échte Beroepenfeest kunnen de leerlingen met Digimatch toch persoonlijk contact leggen binnen het lokale Het Gooi On Stage beroepsnetwerk en geholpen worden bij hun beroepskeuze. De werkbezoeken van leerlingen aan de bedrijven tijdens de Doe Dag 8 april vinden in principe fysiek plaats volgens de bestaande formule. Om verspreiding mogelijk te maken stellen wij de bedrijven in de gelegenheid een extra Doe Dag in te plannen op 15 april.

De datum van het Beroepenfeest -> 18 maart <- komt te vervallen.

Bericht d.d. 23-9-2020
Voor schooljaar 20-21 staan het Beroepenfeest en de Doe Dag weer gepland! Of dit volgens ons gebruikelijke concept kan, of in aangepaste vorm plaatsvindt, is afhankelijk van de dan geldende RIVM maatregelen en de Veiligheidsregio.

We hebben een coronaproof versie en noodscenario’s achter de hand, mocht dat noodzakelijk zijn. Het wordt in elk geval een #vmbodoetertoe-dag waar jongeren van het vmbo hun toekomstdromen kunnen delen. Want ook zij hebben in deze tijd veel in moeten leveren, waaronder praktijkervaringen en contacten met het bedrijfsleven. Vmbo-ers zijn uw en onze toekomstige collega’s & werknemers, en ze hebben uw hulp bij hun (levens)loopbaan) juist nu hard nodig. Want wel of geen corona, hun keuzeproces gaat gewoon door. 

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden), houden we u per mail van de voortgang op de hoogte. 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de projectleider.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGENDA

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest

Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Online kick off Digimatch voor docenten/mentoren
14 januari 16 tot 17.30 uur

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Beroepenfeest

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
week 15 2021

Online informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren 
25 maart 2021 van 16.30 uur tot 18.00 uur

Beroepenfeest On Stage
geannuleerd in verband met de coronamaatregelen. Leerlingen komen via Digimatch in contact met de beroepsbeoefenaren

Digimatch rondes
‚Äč1e Digimatch ronde week 13 + 14 | 2e Digimatch ronde week 20 + 21

Werkbezoeken Doe Dag
Donderdag 10 juni 2021 

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
juni 2021

Evaluatie en rapportage
juni 2021

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: