Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Kick off voor docenten/mentoren
5 oktober | 2 november | 4 november

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond) 
Eerste helft schooljaar

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Beroepenfeest

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
week 11

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren 
15 maart 2022 | 16 uur tot 18.00 uur

Beroepenfeest On Stage
31 maart 2022 | Grote Kerk Naarden | 12 -17 uur

Werkbezoeken Doe Dag
Donderdag 21 april 2022 | bij u op de werkplek | tussen 8.30 - 11.30 uur en tussen 13.00 - 16.00 uur 

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
Mei 2022

Evaluatie en rapportage
Mei en juni 2022

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: